Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 16 mùa thường niên năm B

Chúa thương chiên quá chiên ơi

Lời Chúa tuần này cho thấy Chúa là vị mục tử chạnh lòng thương đoàn chiên. Chúa thương đoàn chiên ra sao? Chúa thương bằng cách dạy dỗ họ thực hành lối sống vì người khác qua việc chăm lo cho nhau và lan tỏa yêu thương.

  1. Chăm lo cho nhau. Bài Đọc 1 cho thấy Chúa lên án các mục tử chẳng quan tâm gì đến chiên, xua đuổi chiên, làm cho đoàn chiên tan tác. Những mục tử không chăm lo cho chiên mà chỉ chăm chú lo cho mình. Ngược lại, Chúa thì quy tụ đoàn chiên, chăm lo cho đoàn chiên chẳng thiếu thốn gì. Chúa lo cho chiên ăn khỏi đói, cho chiên uống khỏi khát, bảo vệ che chở chiên được vững dạ an tâm khỏi sợ nguy khốn, dẫn chiên đi trên đường ngay nẻo chính khỏi lầm lạc. Chúa chăm lo cho chiên cả vật chất lẫn tinh thần. Lúc này, trong cơn dịch bệnh Covid-19, đang rất cần những người có tấm lòng mục tử biết chăm lo cho nhau ăn uống khỏi đói khát, giúp đỡ nhau được vững dạ an lòng.
  2. Lan tỏa yêu thương. Bài đọc 2 cho thấy Chúa đã lan tỏa yêu thương đến độ đổ máu hy sinh thân mình để nối kết những người ở xa trở thành anh em ở gần, để liên kết đôi bên dân Do-thái và dân ngoại thành một, để hòa giải loài người với Thiên Chúa. Trong lúc dịch bệnh gây nhiều khó khăn chết chóc này, mọi người được mời gọi lan tỏa yêu thương. Nếu sự thù ghét và Covid gây ngăn cách thì yêu thương đem nối kết mọi người, mọi quốc gia; nếu sự thù ghét và Covid gây sợ hãi bất an thì yêu thương đem niềm vui bình an. Covid gây lây lan bệnh tật chết chóc, còn Chúa lan tỏa yêu thương sự sống.

Phúc Âm Chúa cũng bảo các môn đệ nghỉ ngơi đôi chút. Lúc này để phòng chống dịch bệnh, nhiều người cũng buộc phải nghỉ ngơi, ở yên trong nhà. Có lẽ thay vì kêu ca phàn nàn, mình nên thay đổi lối sống, trước đây dành hết thời giờ làm việc quay cuồng, thì lúc này, mình dành thời giờ cho người và cho Chúa. Xin Chúa thương xót chúng ta, và cho chúng ta biết bày tỏ lòng yêu thương nhau bằng những hành động hy sinh trợ giúp cụ thể. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường