Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 thường niên

CHÚA GIÚP TA VƯỢT QUA SÓNG GIÓ

Mùa hè nhiều người thường mong muốn đi tắm biển, thoải mái bơi lội vẫy vùng. Cũng là chuyện về biển, nhưng Phúc Âm tuần này không kể chuyện bơi lội, mà là chuyện đi trên mặt biển. Chuyện biển hồ cũng là chuyện biển đời của mỗi chúng ta.

1.Biển đời sóng gió. Biển hồ lẫn biển đời luôn đầy sóng gió hiểm nguy. Cơn bão chính trị đảng phái đấu đá nhau, cơn bão kinh tế tài chính làm chao đảo thị trường, cơn bão dịch bệnh Covid-19 dâng hết làn sóng này đến làn sóng khác nhận chìm bao mạng sống. Con thuyền các môn đệ gặp sóng gió cho thấy tin Chúa thì vẫn không tránh được những gian nan sóng gió trong đời.

2.Bấp bênh đời người. Giữa biển đời sóng gió, con người bé nhỏ yếu đuối thấy đời mình bấp bênh bất lực. Khi biển sóng gió thì bơi đã sợ, nói gì đến chuyện đi trên biển thì bấp bênh vô cùng. Chả thế mà Phêrô khi thấy sóng gió nổi lên thì hoảng sợ và chìm dần. Trong đời, không ít người đã chao đảo, buông xuôi trôi theo dòng đời, thậm chí bị chết chìm giữa bão tố cuộc đời.

3.Bám chặt vào Chúa. Biển đời sóng gió mà phận người bé nhỏ. Nhưng Tin Mừng là ở chỗ: có Chúa trong đời trợ giúp chúng ta. Khi Phêrô hướng về Chúa thì ông đi được trên nước, còn khi ông chỉ nhìn vào sóng gió thì ông hoảng sợ và bắt đầu chìm. Đúng lúc sắp chết ấy thì ông đã kêu lên: Chúa ơi cứu con. Chúa đã nắm lấy tay ông kéo lên. Thế nên, chúng ta đừng cầu xin Chúa cho biển đời không có sóng gió, mà cần cầu xin Chúa giúp sức, dẫn lối cho ta vượt qua sóng gió trong đời.

4.Bến bờ bình an. Nhờ bám chặt vào Chúa mà Phêrô đã tới bến bờ bình an. Một khi đã bám chặt vào Chúa đầy lòng thương xót và quyền năng làm chủ vũ trụ, thì dẫu cho biển đời có sóng to gió lớn đến đâu, Ngài sẽ giúp sức và dẫn dắt chúng ta vượt sóng gió đến bến bờ bình an hạnh phúc. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường