Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 20 thường niên

YÊU THA THIẾT, TIN MÃNH LIỆT

Phúc Âm tuần này kể truyện người đàn bà Ca-na-an (có người vui vẻ đọc là Ca-na-đa.hihii) khẩn khoản nài xin Chúa chữa lành cho con gái bà khỏi bị quỷ ám. Câu truyện cho thấy bà thương con tha thiết và tin Chúa mãnh liệt.

1.Thương con tha thiết. Bà thương con bằng tình mẫu tử. Tình thương khiến mẹ đau nỗi đau của con: con đau một thì mẹ đau mười. Yêu con tha thiết khiến mẹ không thể cam lòng ngồi nhìn con mình chịu đau khổ. Tình thương giúp mẹ nảy ra những sáng kiến và sức mạnh tìm kiếm mọi cách để giúp con mình thoát khỏi đau khổ. Tình thương giúp mẹ luôn nuôi niềm hy vọng.

2.Tin Chúa mãnh liệt. Tuy bà là người ngoại giáo nhưng bà có niềm xác tín mạnh mẽ vào Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho con bà. Đức tin mãnh liệt ấy khiến bà cứ lẽo đẽo đi theo, cứ nài nỉ kêu xin. Dù cho Chúa có lặng thinh không đáp trả, dù cho các môn đệ bực mình muốn đuổi bà về cho yên chuyện, dù cho Chúa có từ chối thì bà vẫn không nản lòng bỏ cuộc. Bà kiên tâm giữ vững niềm tin. Đức tin giúp bà vượt qua mọi thử thách. Bà tiếp tục cầu xin. Bà nhất quyết xin bằng được mới thôi. Cuối cùng Chúa Giêsu phải thốt lên khen ngợi: “Lòng tin của bà mạnh thật!” Và Chúa chữa lành cho con gái bà.

Truyện người đàn bà Ca-na-an khiến chúng ta phải hỏi lại lòng mình: Tôi có thương người tha thiết  và tin Chúa mãnh liệt không? Tình thương và đức tin ấy được thể hiện thế nào qua đời sống cầu nguyện của tôi? Giữa khó khăn thử thách trong đời, tôi có một lòng tín thác vào Chúa hay không?

Christ and the Canaanite Woman – c.1784
Germain-Jean Drouais

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường