Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 mùa thường niên năm B

MỞ TAI MỞ MIỆNG MỞ LÒNG

Trong đời, ta không sống 1 mình, mà sống có những mối tương giao với người khác. Trong tương giao, tai và miệng của chúng ta như 2 cánh cửa mở ra để giao tiếp, để đến với nhau. Chẳng may bị câm điếc thì 2 cánh cửa tương giao ấy bị đóng lại. Thế nên, Phúc Âm tuần này kể chuyện khi Chúa Giêsu chữa lành cho người câm điếc, thì Chúa đã bảo “hãy mở ra.” Chúa mở tai, mở miệng, mở lòng chúng ta. Chúa chữa câm điếc cả thể lý lẫn tinh thần.

Câm điếc thể lý là không có khả năng nghe nói được, còn câm điếc tinh thần là có khả năng nghe nói đấy, mà không muốn nghe, không muốn nói, vì lòng đã bị đóng chặt lại rồi. Câm điếc tinh thần có câm điếc tâm lý và tâm linh.

  1. Câm điếc tâm lý.Tai miệng vẫn mở nhưng không muốn nói, không muốn nghe vì lòng đóng lại rồi. Trong gia đình vợ chồng không chịu nghe nhau, không muốn nói với nhau vì đang tức giận nhau, đang chiến tranh lạnh. Ngoài xã hội có những nơi dân chúng vì sợ mà không dám nói, nhà cầm quyền độc tài nên chẳng thèm nghe. Cả một xã hội như đang giả câm giả điếc. Hoặc nếu có nói thì lại không nói những lời yêu thương, toàn nói những lời độc ác gây đau khổ cho nhau.
  2. Câm điếc tâm linh.Chúa Giêsu có lần mắng các môn đệ: “Các anh có mắt mà như mù, có tai mà như điếc!” Đó là những câm điếc tâm linh. Người ta bỏ ngoài tai những điều Chúa và Giáo Hội dạy. Mỗi ngày người ta nói đủ thứ chuyện trên đời, nhưng lại không mở miệng đọc được vài lời kinh cầu nguyện. Có không ít người tin Chúa, mà suốt cả đời chưa một lần mở miệng nói về Chúa cho anh chị em ngoại giáo. Người ta bị câm điếc về tâm linh.

Có ít người câm điếc thể lý, nhưng có nhiều người câm điếc tinh thần. Thế nên, xin Chúa mở miệng, mở tai, mở lòng chúng con, để chúng con cởi mở đời mình ra với Chúa và với mọi người. Amen.

YouTube player

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường