Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 thường niên

THƯƠNG THÌ THA THỨ CHO NHAU

Lời Chúa tuần này nhấn mạnh đến chuyện thương yêu tha thứ cho nhau. Sống trong đời mỗi người luôn sống trong những liên hệ với người khác. Ai cũng mong người khác làm điều tốt đẹp cho mình vui lòng. Tuy nhiên, bản tính con người yếu đuối, chẳng tránh được những lầm lỗi tội nợ làm buồn lòng nhau. Tội nợ gây thương tích, đổ vỡ cho các mối liên hệ, làm đời mất vui. Để đời vui trở lại thì cần chữa lành các thương tích bằng việc tha thứ. Để có thể tha thứ thì rất cần động lực chính là tình thương: Chúa thương ta, và ta thương nhau.

1.Chúa thương tha thứ cho ta. Dụ ngôn Phúc Âm kể chuyện người đầy tớ nợ vua món nợ khổng lồ tới 10 ngàn yến vàng – Nợ gì mà khiếp thế, không thể tưởng tượng nổi, nhất là thời buổi vàng đắt như bây giờ! Vậy mà vua đã chạnh lòng thương tha hết nợ cho người đầy tớ. Chúng ta cũng mắc nợ với Chúa như thế. Chúng ta đã phạm tội hết lần này đến lần khác, tội lỗi chồng chất, nhưng Chúa thì luôn bao dung tha thứ cho ta. Lòng thương xót của Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của ta. Chúa không muốn mất mối liên hệ tình nghĩa cha-con.

2.Ta thương tha thứ cho nhau. Lẽ ra vừa được vua tha món nợ khổng lồ như thế, tưởng người đầy tớ sẽ vui vẻ xóa món nợ nhỏ xíu cho bạn mình, ai ngờ hắn ta lại độc ác bóp cổ, nằng nặc đòi bạn cho bằng được, không thiếu một xu. Vua đã phải gọi hắn ta lại chất vấn: “Ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Chúa bảo chúng ta phải yêu thương tha thứ cho nhau. Thương thật thì phải rộng lượng tha thứ như câu ngạn ngữ “Thương nhau chín bỏ làm mười.” Thương nhau thì dễ thông cảm, bỏ qua xí xóa lỗi lầm cho nhau.

Tha thứ không chỉ giúp cho liên hệ tình nghĩa với người được nồng ấm tốt đẹp, mà còn giúp cho chính lòng dạ mình được an vui thanh thản, và nhất là, còn giúp ta trở nên giống Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thứ tha. Amen.

Lm. Đaminh NGuyễn Xuân Trường