Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 29 thường niên năm B

CHỨC VỤ ĐỂ PHỤC VỤ

Danh vọng quyền uy luôn là niềm khao khát của nhiều người. Danh vọng quyền uy mang lại phúc hay họa là do người ta dùng chúng nhằm mục đích gì, thống trị hay phục vụ con người.

  1. Ghế ngồi thống trị.Không chỉ những quan chức làm chính trị muốn kiếm ghế, mà Phúc Âm tuần này kể chuyện hai tông đồ Giacôbê và Gioan cũng mong kiếm ghế ngồi bên hữu bên tả Chúa Giêsu vinh quang. Có ghế là có quyền thế thống trị, ghế đem lại danh lợi. Với não trạng thống trị, người ta ngồi ghế để có kẻ hầu người hạ, để đè đầu cưỡi cổ người khác. Khi thống trị thì nhà cầm quyền ưu tiên lo giữ ghế cho bản thân mình chứ không lo cho phúc lợi nhân dân.
  2. Chức vụ phục vụ.Chúa không bảo tông đồ nào sẽ giành được ghế, nhưng Chúa đã xoay đổi vị thế của ghế khi công bố: “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người, vì Chúa đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cứu chuộc muôn người.” Từ nay, chức vụ để phục vụ. Như trái tim bơm máu phục vụ các cơ quan toàn thân thể thì Chúa là tình yêu cũng muốn các môn đệ của Ngài phục vụ như trái tim yêu thương. Điều này mới hiểu tại sao Đức Thánh Cha đứng đầu Giáo hội Công giáo lại nhận mình là tôi tớ của các tôi tớ.

Chúa Giêsu không hô khẩu hiệu kiểu mị dân, nhưng Ngài đã dấn thân phục vụ chữa lành những đau thương của nhân loại, Ngài đã hạ mình quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy bài học khiêm nhường phục vụ, Ngài đã hy sinh cả mạng sống để cứu chữa nhân loại đang chìm trong đau đớn chết chóc vì tội lỗi. Thế nên, đạo Công giáo không tôn thờ Chúa trong hình ảnh ngồi ghế thuyết giáo, mà là hình ảnh Chúa Giêsu hy sinh phục vụ đến độ hiến dâng cả mạng sống trên thánh giá để chữa lành những thương đau của nhân loại. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường