Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 31 thường niên năm B

Mến Chúa Yêu Người Trọn Đời Sống Đạo

Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu công bố ngắn gọn, rõ ràng điều răn đứng hàng đầu là Mến Chúa Yêu Người. Như thế, Chúa làm nổi bật điều cốt lõi của Đạo là yêu thương. Vì vậy, sống đạo tha thiết là yêu thương da diết. Thánh Gioan tông đồ cũng đã nhấn mạnh: Nếu ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.

  1. Mến Chúa.Chúng ta tin Chúa, nhưng ta đã “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực” chưa? Hãy thử đặt vài câu hỏi lượng định: Bảo mến Chúa hết lòng, vậy trong ngày có bao nhiêu thời giờ lòng tôi hướng về Chúa? Bảo mến Chúa hết linh hồn, vậy tôi để ý chăm lo linh hồn tôi kết hiệp với Chúa ra sao? Bảo mến Chúa hết trí khôn, sức lực, vậy tôi đã dành tài trí sức lực của mình phụng sự Chúa và Giáo hội thế nào?

Trong hôn nhân không ai muốn tình yêu nửa vời, ai cũng muốn tình yêu trọn vẹn vợ chồng dành cho nhau. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài cũng muốn chúng ta yêu Ngài trọn vẹn, yêu Ngài trên hết mọi sự.

  1. Yêu Người.Chúa Giêsu dạy chúng ta phải “yêu người thân cận như chính mình.” Yêu người như mình nghĩa là có khả năng đồng cảm những niềm vui nỗi buồn của người khác, đau với nỗi đau của người khác. Yêu là làm điều tốt cho người khác, khi làm cho người cũng là làm cho chính Chúa.

Nhiều tôn giáo dạy mến Chúa. Nhiều xã hội cổ võ yêu người. Nhưng điều đặc biệt của Chúa Giêsu là ở chỗ: Ngài không tách biệt nhưng đã nối kết 2 điều răn mến Chúa và yêu người thành một điều răn duy nhất. Có thể nói, Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng về tôn giáo và xã hội khi kết nối mến Chúa và yêu người thành một, không thể tách rời. Đã mến Chúa thật lòng thì cũng phải yêu người hết lòng. Amen

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường