Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 33 mùa thường niên năm A

CHÚA TRAO NÉN BẠC TA VUI SINH LỜI

Phúc Âm tuần này kể dụ ngôn Thiên Chúa như ông chủ giao cho đầy tớ các nén bạc: người này 5 nén, người kia 2 nén, người khác 1 nén. Nghe xong có người thốt lên: Ngày xưa Chúa cho bạc, chứ ngày nay Chúa cho cả vàng và hột xoàn nữa! Chúa trao và muốn chúng ta sinh lời.

  1. Chúa trao nén bạc.Tất nhiên, Chúa không thả từ trời những thỏi vàng bạc xuống nhà chúng ta, nhưng Chúa trao cho mỗi người những thứ còn quí hơn cả vàng bạc. Chúa cho các gia đình những đứa con quý báu như những “cục vàng” của mẹ. Chúa cho những người vợ đảm đang và đạo đức quý giá hơn châu ngọc như bài Sách Thánh thứ nhất nói tới, giống như người Việt ví von:Thiếp đứng gần chàng hơn vàng chín nén. Cái ‘nén’ này các cha đi tu có suốt đời mơ cũng chẳng được. hihii. Chúa cho mỗi người các tài năng, khả năng, năng lực… như những “nén bạc” vô giá. Nói theo ngôn ngữ kinh tế thời nay thì Chúa cấp vốn, Chúa đầu tư cho chúng ta sức lực, nguồn lực, tài năng và tài nguyên. Nhiệm vụ của chúng ta là phải sinh lời, phải phát triển.
  2. Con người sinh lời.Dụ ngôn kể ông chủ khen ngợi các đầy tớ sinh lời những nén bạc. Mọi người có nhiệm vụ dùng sức lực và tài năng để sinh lời những nén bạc Chúa trao. Không chỉ sinh lời về kinh tế vật chất, mà còn phải sinh lời về phẩm giá, về tình nghĩa, về tâm linh, nhằm thăng tiến và phát triển toàn diện đời sống con người.

Trong cuộc sống, việc sinh lời luôn đem lại niềm vui. Thực tế cho thấy, dù có làm việc vất vả bao nhiêu đi nữa, mà người ta thấy được lời lãi nhiều thì bao nhiêu vất vả đều nhường chỗ cho vui vẻ. Và vui hơn nữa khi mỗi người không giữ niềm vui sinh lời cho lợi ích riêng mình, mà quảng đại dâng cho Chúa, cho cộng đoàn, cho tha nhân, làm cho ai cũng vui. Hơn nữa, chúng ta còn được hưởng niềm vui vĩnh cửu như Lời Chúa đã nói với các đầy tớ sinh lời: Hãy vào hưởng niềm vui của Chủ anh. Amen.

 

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường