Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật: Chúa Chiên Lành – Vì tình hy sinh mạng sống

Chúa Chiên Lành: Vì Tình Hy Sinh Mạng Sống

Tuần này, Phúc Âm lễ Chúa Chiên Lành soi sáng 3 chữ T: Tiêu chuẩn, Tạ ơn, và Tiếp bước.

  1. Tiêu chuẩn.Chúng ta thường nghe rất nhiều lời bàn tán, đánh giá cha xứ thế này thế nọ, hay ho hay dở tệ. Tiếc là, những đánh giá đó chủ yếu dựa trên chủ quan cá nhân và quan niệm xã hội. Rất may, Phúc Âm đã nói rõ tiêu chuẩn của mục tử tốt lành là biết và yêu chiên đến độ vì tình hy sinh mạng sống. Quả vậy, mục tử tốt lành dám quên mình để lo cho hạnh phúc đoàn chiên.
  2. Tạ ơn.Xin tạ ơn Chúa là vị Mục tử tối cao luôn yêu thương, chăm sóc, và bảo vệ đoàn chiên của Ngài. Tạ ơn Chúa Giêsu mục tử tốt lành đã làm gương và trao ban quyền mục tử cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị để tiếp tục chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Nghe đâu có lần giáo dân đã tặng cha xứ tấm hình Chúa Giêsu chăn chiên rất đẹp. Điều ngạc nhiên là, khuôn mặt Chúa Giêsu đã được thay bằng mặt cha xứ như muốn nói rằng: cha hãy trở nên giống như Chúa chăm sóc đoàn chiên.
  3. Tiếp bước.Không chỉ các đấng bậc trong Giáo hội mới là mục tử, nhưng qua bí tích rửa tội, mọi người đều chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các mục tử mang lấy “mùi chiên”, sống chết vì chiên như Chúa Giêsu. Lời Chúa tuần này khiến mỗi người trong vai trò mục tử lãnh đạo phải hỏi lại lòng mình: Tôi đang đặt lợi ích của mình hay của đoàn chiên lên trên? Tôi có dấn thân hy sinh vì hạnh phúc của của đoàn chiên, hay tôi cứ mải mê tìm mọi cách xén lông, vắt sữa, hay thậm chí làm thịt chiên để tôi hưởng thụ?

Sống làm một mục tử hy sinh vì đoàn chiên là một thách đố cam go. Thế nên, chúng ta rất cần ơn Chúa và lời cầu nguyện của nhiều người nâng đỡ. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường