Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật: Chúa mới là chủ đời ta

CHÚA MỚI LÀ CHỦ ĐỜI TA

Phúc Âm tuần này kể chuyện những tá điền làm vườn nho tàn bạo và dã man đến độ đánh đập chém giết các đầy tớ và “làm thịt” luôn cả con ông chủ. Họ bất chấp mọi sự miễn sao chiếm đoạt được vườn nho!

Chuyện vườn nho cũng hàm ý chuyện Giáo hội, chuyện xã hội và chuyện chính mỗi cuộc đời chúng ta.Điều hệ trọng ở điểm này: chính Thiên Chúa mới là chủ tối thượng, còn mỗi chúng ta chỉ là những tá điền trong vườn nho cuộc đời. Thế nên, những lựa chọn, những quyết định không phải theo ý riêng của cái tôi cá nhân hay của 1 đảng phái độc tài, mà phải theo ý tốt lành của Thiên Chúa, của thần linh. Phải theo ý Trời Cao.

Thực tế lịch sử và cuộc sống cho thấy: có những cá nhân và tập thể, có những cuộc cách mạng long trời lở đất tìm mọi cách gạt bỏ Thiên Chúa, gạt bỏ thần linh ra khỏi lòng mình và xã hội, để tôi tự quyết đời tôi, tôi thống trị xã hội theo ý tôi, thì kết cục đời sống cá nhân bị băng hoại và xã hội thì loại trừ tiêu diệt lẫn nhau, gieo rắc căm thù và chết chóc, làm sụp đổ những giá trị tinh thần cao quí như tình yêu và niềm tin.

Các cụ Việt Nam nhà ta cũng đã nói thật chí lý: “Không có Trời ai ở với ai!”

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường