Suy niệm Tin mừng Chúa nhật I Mùa Vọng năm C

MÙA VỌNG MỞ LÒNG TIẾN BƯỚC

Năm Phụng Vụ mới đã tới, Mùa Vọng bắt đầu, mùa chuẩn bị đón mừng Chúa giáng sinh và Chúa quang lâm. Mùa Vọng năm nay rất đặc biệt vì là thời điểm Giáo hội tại Việt Nam cử hành Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục cấp giáo phận với chủ đề: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ.” Trong khung cảnh này, chúng ta cần có tâm trạng, tâm thế và tâm hồn ra sao?

  1. Tâm trạng.Mùa Vọng là mong đợi Chúa đến thế nên tâm trạng phải hy vọng vui mừng đón Chúa cứu thế, chứ không phải tâm trạng lo sợ đến hồn xiêu phách lạc vì ngày tận thế kinh hoàng sắp ập đến.
  2. Tâm thế.Tâm thế tấn tới trong việc sống đẹp lòng Chúa. Không phải tâm thế của 1 kẻ khom lưng cúi mặt mải mê lo lắng sự đời, làm nô lệ cho vật chất, nhưng là tâm thế “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” của người con tự do được Chúa giải thoát.
  3. Tâm hồn.Như lời Đáp Ca “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.” Đó là một tâm hồn “tỉnh thức và cầu nguyện luôn”, một tâm hồn rộng mở để đón Chúa ngự vào lòng, vào gia đình, vào cộng đoàn mỗi chúng ta. Có Chúa, tâm hồn chúng ta trở nên thánh thiện và tràn đầy yêu thương.

Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này hướng tới 1 Giáo hội hiệp hành cũng trùng với ý nghĩa Mùa Vọng đón mừng Con Chúa nhập thể cùng toàn nhân loại cất bước hành trình qua việc “gặp gỡ, lắng nghe và phân định.” Đây là cơ hội cho mọi người hiệp thông tham gia như các chi thể trong một thân thể có Chúa làm đầu. Nhờ đó, Mùa Vọng này khơi lên niềm hy vọng nơi Chúa, nơi Hội thánh và nơi mỗi người chúng ta. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường