Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II mùa thường niên

THẤY, THEO, THƯƠNG THẦY

     Phúc Âm tuần này kể chuyện những môn đệ đầu tiên theo Chúa qua các bước: Thấy Chúa, theo Chúa, và thương mến Chúa.

  1. Thấy Chúa.Trước hết là ông Gioan đã thấy Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa.” Chiên không chỉ là biểu tượng cho những người hiền lành, mà chiên còn có một ý nghĩa sâu xa hơn: Đức Giêsu là Con Chiên đã bị giết, đổ máu để cứu chuộc nhân loại. Còn các môn đệ thì thấy Đức Giêsu là Rabbi – nghĩa là một người thầy đáng kính, và hơn nữa thấy Đức Giêsu là Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu để thi hành một sứ mạng. Đấng mà nhân loại đã trông đợi từ bao đời nay.
  2. Theo Chúa.Hai môn đệ sau khi nghe Gioan giới thiệu liền đi theo Đức Giêsu. Họ đã đến xem và ở lại với Chúa. Theo ai là quyến luyến và gắn bó đời mình với người ấy. Tại sao 2 môn đệ lại mau chóng đi theo Đức Giêsu vậy? Bởi vì họ đã thấy được rằng: Đức Giêsu không phải là một người thầy như bao người thầy ở trần gian này, mà Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Người ta dễ đi theo nhau khi thấy được những giá trị quý báu nơi nhau.
  3. Thương Chúa.Các môn đệ theo Chúa và ở lại với Ngài. Các môn đệ đã thương mến Chúa một cách mãnh liệt như thể “phải lòng” Chúa. Vì đã yêu thương mãnh liệt như thế nên mới hiểu được tại sao các môn đệ là những chàng thanh niên trẻ lại mau chóng bỏ hết mọi sự: bỏ nhà cửa, bỏ công việc, bỏ gia đình để theo Chúa, để ở với Chúa, để thực thi ý Ngài.

     Chúa vẫn tiếp tục cất tiếng gọi hàng ngày. Xin cho mỗi người chúng ta mở rộng lòng dạ để lắng nghe và quyết chí để dấn thân theo Chúa. Theo Chúa để hưởng tình thương của Ngài và đem chia sẻ tình thương ấy cho những người xung quanh. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường