Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III mùa thường niên năm B

SÁM HỐI THAY ĐỔI ĐƯỜNG ĐỜI

Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu kêu gọi mọi người: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Một lời kêu gọi tuyệt vời, bởi vì: Sám hối thay đổi đường đời, rồi tin đi theo Chúa.

  1. Sám hối đổi đời. Trong đời sống tôn giáo, sám hối đóng vai trò rất quan trọng. Sám hối không chỉ lànhìn nhận tội lỗi mình đã phạm rồi hối hận ăn năn, mà sám hối còn là thay đổi lối nhìn và quyết chí hành động thay đổi đường đời tốt đẹp hơn: Phải bỏ đường gian ác mà trở lại theo đường lối Chúa như diễn tả trong Bài Đọc Sách Thánh thứ nhất và Đáp Ca. Sám hối để rồi đi vào liên hệ tình nghĩa với Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau.
  2. Tin đi theo Chúa. Tin vào Tin Mừng không chỉ là tin vào những triết lý khôn ngoan, những lời giáo huấn ăn ngay ở lành, những công thức đức tin, mà tin còn là đi theo Chúa, đi theo Chúa Giêsu Kitô – Đấng là Thiên Chúa làm người. Phúc Âm kể chuyện 4 môn đệ đầu tiên một khi gặp Chúa thì sẵn sàng bỏ mọi sự từ của cải vật chất đến gia đình cha mẹ anh em để đi theo Chúa.

Tại sao các môn đệ sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa? Bởi vì các ngài đã được soi sáng một tầm nhìn cao rộng hơn, vượt khỏi giới hạn vật chất để vươn tới tình nghĩa nhân loại như lời Chúa phán “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Đồng thời, một Thiên Chúa là tình yêu đã tới ngỏ lời khiến cho các môn đệ như thể gặp “tiếng sét ái tình”, tất cả sự nghiệp thuyền chài, gia đình đều chả là gì so với mối tình ngập tràn yêu thương với Chúa. Vâng, tầm nhìn cao rộng và tin yêu mãnh liệt đã khiến các môn đệ lập tức theo Chúa để đổi đời các ông và đổi đời cả nhân loại này. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường