Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật IV mùa vọng

MẸ MARIA ĐON ĐẢ ĐÓN VÀ ĐEM CHÚA

Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo hội làm nổi bật việc Mẹ Maria đon đả đón Chúa và đem Chúa cho người khác. Mẹ Maria là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta noi theo trong việc đón mừng Chúa giáng sinh.

  1. Đón Chúa.Sau lời thưa “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã đón Chúa ngự vào lòng dạ Mẹ. Chúa nên hình nên dạng trong lòng dạ Mẹ, Chúa chung hơi thở, chung nhịp đập con tim, chung sự sống với Mẹ. Mẹ để cho Chúa làm chủ cuộc đời Mẹ. Khắp nơi trên thế giới, người ta đang sốt sáng làm hàng triệu hang đá mừng Chúa Giáng Sinh, nhưng quan trọng nhất là hãy làm cho lòng dạ mình thành một hang đá sống động cho Chúa sinh ra, cho Chúa ngự trị.
  2. Đem Chúa.Mẹ đón Chúa, rồi Mẹ đon đả đem Chúa cho người khác qua cuộc Mẹ thăm viếng gia đình bà Êlisabét. Trong đời sống, khi yêu ai, người ta luôn vui vẻ hãnh diện giới thiệu người yêu cho gia đình, cho bè bạn cứ như thể không khoe người yêu là không chịu được. Thế thì, việc đem Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác phải là một việc làm tự nhiên và vui vẻ của chúng ta trong mùa mừng Chúa giáng sinh.

Mẹ Maria đón Chúa và đem Chúa trong bầu khí tràn đầy niềm vui. Mẹ vui quảng đại đón Chúa vào lòng, Mẹ vui đon đả đem Chúa cho nhà bà Êlisabét, và Mẹ làm cho con trong bụng bà nhảy lên vì vui sướng, may mà nó không nhảy vọt ra ngoài. Như thế, ở đâu có Chúa ở đó có niềm vui. Niềm vui vì chúng ta được Chúa yêu thương, niềm vui vì chúng ta yêu thương nhau như lời kinh: “Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người”. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường