Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V mùa Phục Sinh năm B

ĐẠO GẮN KẾT VÀ TRỔ SINH HOA TRÁI

  1. Tin yêu gắn kết.Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây và cành để diễn tả sự gắn kết: “Thầy là cây nho, các con là cành.” Thời hiện đại ngày nay có thể sánh ví: Chúa là Internet, con là smart phone! Hihii Hình ảnh này cho thấy theo Đạo không chỉ là tuân theo những điều răn dạy ăn ngay ở lành, mà cốt lõi của Đạo là gắn kết đời mình với Chúa một cách chặt chẽ đến độ: Con ở trong Chúa, Chúa ở trong con như thể tình yêu “Ta với mình tuy hai mà một”.
  2. Trổ sinh hoa trái.Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại rằng môn đệ theo Ngài phải “sinh nhiều hoa trái”. Theo Đạo không phải để cầu lợi cho bản thân mình mà là sinh lợi cho người khác. Sinh nhiều hoa trái không phải để ta hãnh diện bản thân, mà là để tôn vinh Chúa, bởi vì cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, mà nhờ gắn liền với cây nho. Ý thức điều này giúp mỗi người sống khiêm nhường khi thành công, cậy trông khi gian khó.

Như thế, theo Đạo là gắn kết với Chúa tình yêu, dẫn tới đời chúng ta trổ sinh hoa trái yêu thương bằng những việc làm, những nghĩa cử yêu thương cụ thể để đời phơi phới niềm vui hạnh phúc. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường