Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI mùa Phục Sinh

BÌNH AN TRONG CHÚA CHỞ CHE

Con người luôn mong ước được bình an. Thế nên, khi giáng sinh, Chúa ban bình an cho nhân thế. Khi phục sinh Chúa ban bình an cho các môn đệ. Rồi trong mỗi thánh lễ hàng ngày, lời chúc bình an vẫn luôn vang lên. Thế nhưng, trong thực tế cuộc sống, người tin Chúa vẫn cảm nhận một nỗi bất an. Tại sao? Vì người ta quan niệm bình an là được bình yên, an toàn, không gặp hoạn nạn, nguy hiểm. Đấy là bình an theo kiểu thế gian phụ thuộc hoàn cảnh bên ngoài. Còn bình an Chúa ban là bình an của cõi lòng thanh thản và tín thác vì sống trong Chúa bao bọc chở che.

  1. Lòng thanh thản.Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” Giữ lời Chúa là giữ điều răn mến Chúa yêu người, sống chân thật công chính, sống không thù ghét làm hại ai, nhưng đem niềm vui hạnh phúc cho người khác. Sống như thế lòng mình sẽ thanh thản: Ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với người. Sống không bị lương tâm cắn rứt vì không làm những điều độc hại xấu xa.
  2. Lòng tín thác.Lời Chúa trong Phúc Âm tuần này vang lên đầy an ủi nâng đỡ: Cha Thầy và Thầy yêu mến, và đến ở lại với các con. Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ các con. Cuộc sống không thể tránh khỏi những gian nan sóng gió. Nhưng ngay giữa những sóng gió mà vẫn có bình an khi ta sống một lòng tín thác vào Chúa là Cha yêu thương chăm sóc. Lòng mình bình an vì sống trong vòng tay Chúa yêu thương che chở như hình ảnh trẻ thơ ngủ ngon an lành trong vòng tay mẹ yêu dấu. Lòng bình an khi có Chúa, có mẹ.

Khi ta sống xác tín mạnh mẽ rằng: Tôi đang sống trong Chúa, Chúa đang ở trong tôi. Chúa đang yêu thương che chở tôi, thì cho dù đi bất cứ nơi đâu, ở trong bất cứ hoàn cảnh gian khó nào chúng ta vẫn sống bình an thanh thản. Amen.

Lm. Đaminh NGuyễn Xuân Trường