Suy niệm Tin mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam

NGHỊCH LÝ TỬ ĐẠO

Con người ai cũng có khát vọng được sống, vậy sao các thánh tử đạo lại sẵn sàng chịu chết? Các thánh tử đạo là những người tin Chúa tốt lành, vậy tại sao lại bị ghét? Đó là những nghịch lý tử đạo, bởi vì các ngài tin Chúa, thế thôi.

  1. Chết để sống. Ai cũng muốn sống, không ai dại gì muốn chết. Thế nên, các thánh tử đạo sẵn sàng chịu chết thì xin lỗi, không phải các ngài cuồng tín thích đâm đầu vào chỗ chết, mà là các ngài bước vào sự sống đời đời. Các ngài vững lòng cậy trông vào Chúa với niềm tin mãnh liệt và niềm hy vọng dạt dào rằng: Khi chết vì Chúa sẽ được bước vào cõi sống đời đời với Chúa như được nói tới nơi các bài Sách Thánh và được diễn tả như hình ảnh hạt giống chết đi thì lại trổ sinh mùa gặt trĩu hạt nơi Thánh Vịnh đáp ca: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.”
  2. Tốt bị ghét. Người xấu bị ghét đã đành, đằng này các thánh tử đạo là những người tốt cũng bị ghét. Tại sao vậy? Chính Chúa Giêsu đưa ra câu trả lời “thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian” (Ga 17,14). Nhiều khi bị ghét không phải vì làm điều xấu mà vì làm điều tốt hơn người ta. Bóng tối ghét ánh sáng, đấy là nghịch lý của cuộc đời. Bị ghét nhiều khi đơn giản là vì không thuộc về phe nhóm của họ, đấy là tính ích kỷ, tính độc tôn của ý thức hệ con người.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha ông chúng ta là những thánh tử đạo Việt Nam đã dám đổ máu hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho đức tin son sắt vào Chúa. Xin Chúa cho chúng ta là con cháu can đảm dấn thân tiếp bước hào hùng của cha ông sống đạo. Đạo Chúa phát triển là nhờ những tín hữu dám sống chết cho niềm tin của mình. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường