Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA MỞ CỬA TRỜI

     Khởi đầu sứ vụ công khai loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không đọc một “diễn văn nhậm chức”, mà Ngài đã dìm mình xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa như 1 “nghi lễ tuyên thệ” rằng: từ nay, Chúa sẽ biến đời Ngài thành dòng sông ơn thánh chảy tràn Dòng Nước Hằng Sống và Dòng Máu Cứu Độ.

  1. Dòng Nước Hằng Sống.Như nước đem sự sống thì Lời Chúa Giêsu cũng là Lời hằng sống cho những ai đến lắng nghe Ngài. Đừng để Lời Chúa như “nước đổ lá khoai”, mà hãy đón nhận Lời Chúa thấm vào lòng dạ chúng ta như nước thấm xuống đất để cây cối đâm chồi nảy lộc sinh hoa trái (Bài đọc 1). Thiên Chúa đã cho mưa Lời hằng sống xuống thế giới này khi cho Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người.
  2. Dòng Máu Cứu Độ.Mặc dù vô tội, Chúa Giêsu vẫn chịu phép rửa để Ngài liên đới với tội nhân, yêu thương tội nhân và gánh tội cho loài người. Phép rửa Chúa chịu ở sông Giođan chỉ là hình bóng báo trước việc Chúa sẽ chịu phép rửa vĩ đại hơn nhiều: phép rửa trong máu và Thánh Thần khi Chúa chịu chết trên thánh giá. Dòng máu của Ngài đổ ra trở thành dòng máu cứu độ chảy tràn khắp vũ trụ (Bài đọc 2).

     Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa đã công bố rằng: cả đời Ngài sẽ gieo Lời hằng sống, cả đời Ngài sẽ yêu thương đến độ đổ máu cứu độ nhân loại. Vì sống, vì yêu như thế nên chúng ta mới hiểu vì sao sau khi Chúa chịu phép rửa, thì cửa trời mở ra nối lại tình nghĩa tình Cha-con giữa Thiên Chúa và loài người. Để rồi, Chúa Giêsu và cả nhân loại mừng vui nghe tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường