Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

THẦN KHÍ SỰ SỐNG VÀ HIỆP NHẤT

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến hàng triệu người bị chết, hàng tỷ người phải cách ly. Thế giới lâm cảnh bi thương. Có thể nói Covid gây nên sự chết và cách ly, còn Thần Khí tạo sự sống và hiệp nhất.

  1. Sự Sống.Nhìn những bệnh nhân Covid-19 thoi thóp thở máy mới thấy sự sống quý giá dường nào, mới thấy không phải ăn hay uống, mà thở mới là điều quan trọng nhất giúp con người sống. Không thở được thì chết. Không phải người nào, công ty nào, chính phủ nào, mà chỉ mình Chúa là Đấng cho muôn loài khí thở. Thế nên, hơi thở được dùng để diễn tả Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho muôn loài như lời Thánh vịnh đáp ca diễn tả: “Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên.”

Và khi Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào các môn đệ thì Chúa đã trao ban sự sống thần linh, làm cho sự sống con người khác xa con vật.

  1. Hiệp Nhất.Lời Chúa lễ Chúa Thánh Thần nhấn mạnh sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong ngôn ngữ, các môn đệ nói được tiếng bản xứ của người khác, mọi người hiểu được nhau. Hiệp nhất trong phục vụ, mỗi người có đặc sủng, công việc, hoạt động khác nhau, nhưng tất cả đều vì ích chung chứ không tìm lợi riêng. Tất cả đều hiệp nhất gắn bó với nhau như các chi thể trong 1 thân thể.

Và khi Chúa Giêsu công bố: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Vì từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” Thì Chúa Giêsu trở thành nước hiệp nhất. Nước trong đời thường gắn kết muôn hạt bột thành một tấm bánh, gắn kết muôn hạt cát đá xi măng thành khối bê tông vững chắc, thì Chúa Giêsu nước hằng sống cũng gắn kết cả nhân loại hiệp nhất gắn bó yêu thương nhau.

Xin mượn lời Đáp Ca như lời nguyện kết: “Lạy Chúa, xin gửi Thần Khí tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường