Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

THẦN KHÍ HIỆP HÀNH VÀ NHIỆT THÀNH

Chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin: Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Niềm tin ấy được thấy trong hình tượng Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.” Hơi thở làm nên sự sống. Không chỉ là sự sống sinh học của thân xác, mà là sự sống của thần khí hiệp hành và nhiệt thành.

  1. Thần khí hiệp hành.Hiệp hành là mọi thành phần khác nhau của Hội thánh cùng nhau tiến bước, cùng nhau hành động. Các bài Sách Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống diễn tả tuyệt vời về sự hiệp hành. Sách Công vụ Tông Đồ kể chuyện các môn đệ nói các ngôn ngữ khác nhau nhưng mọi người đều hiểu nhau. Thánh Phaolô khẳng định dù chúng ta có nhiều  đặc sủng, nhiều hoạt động, nhiều phục vụ khác nhau, thì tất cả vẫn hiệp hành gắn bó với nhau như các chi thể làm nên một thân thể nhờ Thần Khí duy nhất, tất cả vì ích chung chứ không tìm lợi riêng cho mình. Nhờ thần khí hiệp hành mà mọi người dù khác biệt lại không xung khắc, nhưng ăn khớp với nhau. Khác mà không khắc, khác mà khớp với nhau.
  2. Thần khí nhiệt thành.Khi trao ban Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng. Giữa một thế giới nhiều đối nghịch xưa cũng như nay, thì loan báo Tin Mừng luôn là việc đầy khó khăn vất vả. Thế nhưng Tin Mừng là ở chỗ: Chúa Thánh Thần như ngọn lửa đổ xuống trên các môn đệ. Lửa tình yêu, lửa nhiệt huyết, lửa nhiệt thành. Ngọn lửa tinh thần bùng cháy tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ. Thế giới này, Hội thánh này, cuộc đời mỗi người chúng ta thăng tiến phát triển hay thê thảm thụt lùi là tùy thuộc vào lòng chúng ta cháy lửa nhiệt huyết hay lạnh lẽo lụi tàn.

Chúa Thánh Thần ban sự sống của thần khí hiệp hành và nhiệt thành đã và đang làm thay đổi cuộc đời các môn đệ, thay đổi Hội thánh và cả thế giới này. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường