Suy niệm Tin mừng lễ Giáng Sinh

GIÁNG SINH TÌNH CHÚA CỨU ĐỘ

Chúa giáng sinh đem niềm vui, bình an và hy vọng tới cho mọi người, mọi nhà. Chúng ta được an vui là do Chúa yêu thương cứu độ bằng cách ở cùng chúng ta.

1.CỨU ĐỘ. Chúa cứu độ là cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Vì tội con người lẽ ra phải chết, nhưng Chúa đã cứu sống con người. Giáng sinh năm nay thế giới vẫn đang vật lộn trong đại dịch Covid-19 gây nhiều chết chóc, thì sự kiện Chúa xuống thế để cứu con người khỏi chết do tội lỗi gây nên làm cho ta càng thấy giá trị cao cả của cứu độ, càng cảm nghiệm rõ hơn niềm vui được cứu độ của Tin Mừng Giáng sinh mà các thiên thần đã loan báo năm xưa: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.”

2.Ở CÙNG. Thiên Chúa là tình yêu. Mà yêu thì luôn muốn ở gần nhau. Thế nên, Thiên Chúa đã cứu độ con người bằng cách ở cùng với nhân loại như lời thánh Gioan công bố: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Đại dịch Covid-19 khiến hàng tỷ người phải cách ly xa cách, thì Thiên Chúa giáng sinh lại ở cùng con người, nối kết con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Tội lỗi và dịch bệnh gây chia rẽ cách ly đau buồn thì tình thương Thiên Chúa lại nối kết gắn bó nhân loại hưởng niềm vui hạnh phúc.

Thiên Chúa giáng sinh làm người để cứu độ, để ở cùng con người, nhờ đó Chúa tái tạo lại phẩm giá cao cả của con người đã bị đánh mất do tội lỗi. Từ nay, Thiên Chúa xuống ở với gia đình con người, để con người được nâng lên ở trong gia đình Thiên Chúa chan hòa yêu thương hạnh phúc. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường