Home / Suy niệm / Suy niệm Tin Mừng Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng Phục Sinh

PHỤC SINH TẦM NHÌN VƯỢT QUA

Tên gọi chính thức của Lễ Vọng Phục Sinh là Canh Thức Vượt Qua. Các bài đọc Lời Chúa đều nhấn mạnh sự vượt qua: vượt qua Biển Đỏ, vượt qua tội lỗi, vượt qua sự chết. Thế nên, Chúa phục sinh đem đến cho chúng ta tầm nhìn vượt qua.

  1. Vượt qua tội lỗi:Bài đọc Cựu Ước cuối cùng trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en dùng hình ảnh quá đẹp về sự vượt qua tội lỗi của tâm hồn: Chúa sẽ lấy khỏi lòng chúng ta quả tim bằng đá, ban tặng quả tim biết yêu thương. Bài Thánh Thư nhấn mạnh sự vượt qua từ nô lệ tội lỗi sang tự do làm con Chúa Phục Sinh. Chúa phục sinh cho ta tầm nhìn vượt qua những thỏa mãn dễ dãi để thăng tiến bản thân mỗi ngày.
  2. Vượt qua bản thân.Tam Nhật Vượt Qua đã cho thấy chân dung một Chúa Giêsu vượt qua cái tôi để hạ mình phục vụ rửa chân cho các môn đệ; Chúa vượt qua chính bản thân mình để hiến mình làm thần lương nuôi sống và cứu sống nhân loại. Chúa phục sinh cho ta tầm nhìn vượt qua bản thân ích kỷ để đem hạnh phúc cho tha nhân.
  3. Vượt qua sự chết.Chúa Giêsu vượt qua cánh cửa sự chết khép lại đời mỗi người để vươn tới sự sống đời đời. Mọi người chết là kết thúc, còn Chúa thì vượt qua chết đến sự sống mới. Đây là điểm cốt lõi làm cho Đạo Chúa khác các đạo khác. Chúa phục sinh cho ta tầm nhìn vượt qua đời này để vươn tới đời sau, vượt qua đất thấp để hướng tới trời cao.

Muốn nhìn thấy phải có ánh sáng. Muốn nhìn xa càng cần nhiều ánh sáng. Và Chúa Kitô phục sinh chính là ánh sáng soi tầm nhìn vượt qua của chúng ta: Vượt qua tội lỗi mỗi ngày để thăng tiến, vượt qua bản thân để đến với tha nhân, và vượt qua nước trần tạm thời để đến Nước Trời đời đời. Và đó chính là niềm vui, niềm hy vọng, và sự sống mới của Chúa phục sinh. Amen.

—— Trân trọng giới thiệu 3 phút video chia sẻ CHÚA PHỤC SINH VINH THẮNG   https://youtu.be/0KIPIUYD7jo?t=147

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

About admingdbn

Check Also

Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 04 năm 2021

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 4/2021 LỜI CHÚA: Lc 24,13-35 SUY NIỆM: CÕI …