Thông báo các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân

THÔNG BÁO

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN

····

Kính  thưa quý cha và anh chị em,

Năm 2017 là năm: “Chuẩn bị cho người trẻ chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và gia đình“. Đáp lại lời mời của hội đồng giám mục Việt nam, trung tâm mục vụ giáo phận cùng với giáo xứ chính tòa Bắc Ninh mở các lớp giáo lý dự tòng và  hôn nhân cho các anh chị em đến tuổi trưởng thành và chuẩn bị kết hôn năm 2017:

 1. Khóa thứ XIV: 01/ 01 –  26/03- 2017 (đang diễn ra)
 2. Khóa thứ XV :  23/04 – 16/07 – 2017
 3. Khóa thứ XVI: 24/ 09 –  17/12 – 2017 
 • Khóa học khai giảng vào lúc 8h00 ngày đầu mỗi khóa, tại phòng học số 03 tầng 02 trung tâm mục vụ giáo phận.
 • Lớp học bắt đầu:
  • – Sáng: 8h00 – 11h30.
  • – Chiều: 14h00- 17h00.
 • Học vào các ngày Chúa Nhật.
 • Học phí: 100.000đ/ 1 học viên ( bao gồm mọi chi phí).
 • Đăng ký học và muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với:
 • Dì Maria Nguyễn Thị Tin: đt: 0169. 240.3188
 • Cha phó xứ chính tòa Giuse Mai Viết Dương: đt: 0967. 613. 614  hoặc email: speranza199@yahoo.com

(hạn chót đăng ký vào ngày khai giảng khóa học)

Sau khóa học, học viên đáp ứng được các quy định  của trung tâm mục vụ sẽ được cấp chứng chỉ (bằng) giáo lý dự tòng và hôn nhân, và đủ điều kiện về mặt giáo lý để có thể cử hành bí tích hôn phối.

Bắc Ninh ngày 14 tháng 2 năm 2017

Lm. Fx. Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách TTMV