Thông báo chương trình sinh hoạt hè năm 2013 tại Trung tâm mục vụ giáo phận Bắc Ninh

LỊCH SINH HOẠT TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN BẮC NINH

HÈ  NĂM    2013 

 

STT THỜI GIAN  MÔN HỌC GIẢNG VIÊN ĐIỀU KIỆN
1 20-25/5 Thần học luân lý chuyên biệt Lm. Giuse Nguyễn Tiến Hưng OP  
2 3-5/6 Huynh đoàn Đaminh giáo dân trẻ sinh hoạt Lm. Cosma Hoàng Thanh Quốc OP  
3 3-8/6 Thần học luân lý và các giới răn Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ  OP  
4 Chiều 17-19/6 Kỹ Năng hướng dẫn nhóm & chia sẻ Tin Mừng  Lm. Vũ Đức Chung OP Dành cho trưởng và phó hội Mân Côi & Giuse giáo hạt Tây Nam, Bắc Giang 
5 Chiều 19-21/6 Kỹ Năng hướng dẫn nhóm & chia sẻ Tin Mừng  Lm. Vũ  Đức Chung OP Dành cho trưởng và phó hội Mân Côi & Giuse  giáo hạt Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Ninh  
6 Từ ngày 08-27/07Khai giảng vào lúc 9h00 sáng  ngày 08/7 

 

Mục vụ Thánh Nhạc Sr Marie Irene Nguyễn Thị Phiên và nhóm huấn luyện Từ 15 tuổi  trở lên
7 Từ ngày 28/07-04/08   Nhóm Cursillo sinh hoạt  

 

 

Cha Đa minh Nguyễn Văn Kinh hướng dẫn  
8 Từ ngày 24/08-31/08Thánh lễ Khai giảng lúc 19h00 tối ngày 24/808

 

 

 

Kể chuyện Chúa Giêsu cho người Việt Nam   Lm. Pi-ô Ngô Phúc Hậu Dành cho các anh chị em giảng dạy mục vụ,  giáo lý hồn nhân (tân tòng) và gia đình, cũng như công việc Loan báo Tin Mừng

 

Học phí:

  •  Kỹ Năng hướng dẫn nhóm & chia sẻ Tin Mừng : 50,000 đ/học viên  ( bao gồm ăn ở, tài liệu trên lớp, thù lao giảng viên)
  •  Mục vụ Thánh Nhạc 500.000 đ/học viên ( bao gồm ăn ở, tài liệu trên lớp, thù lao giảng viên).
  • Môn học Mục vụ HN&GĐ: 150.000 đ/ học viên ( bao gồm ăn ở, tài liệu trên lớp, thù lao giảng viên).