Thông báo: Khoá học dân ca Quan Họ Bắc Ninh

77777777777Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em,

Hội nhập văn hóa là một nhân tố không thể thiếu trong việc rao giảng Tin Mừng ngày nay. Nó thể hiện một lối sống “Tin Mừng ngay tại quê hương Kinh Bắc.” Trong khi làm như vậy, một mặt  người Ki tô hữu  thích ứng với các giá trị truyền thống văn hóa để diễn tả niềm tin Ki-tô giáo, mặt khác chúng ta mang văn hóa truyền thống hòa nhập vào niềm tin Ki-tô giáo. Đó là sự trao đổi hay chia sẻ giữa đức tin và văn hóa.

Dưới ánh sáng của Công đồng Vaticanô II và chỉ dẫn trong Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, Hạt giống của Ngôi Lời”  (Ad Gentes: 11, Eclessia in Asia: 16) và “Tia sáng chân lý” (Nostra Aetate: 2)  mà Chúa Thánh Thần đã gieo vãi và chiếu soi trong các tín ngưỡng, tôn giáo  nói chung và  văn hoá Quan họ nói riêng. Bởi vậy, trong quá trình hội nhập văn hoá giáo phận Bắc ninh  đã và đang nhấn mạnh đến một số lãnh vực nổi bật như: cổ võ đạo hiếu, tôn kính ông bà tổ tiên và thờ phượng Thiên Chúa, cũng như cổ võ  tình huynh đệ đại đồng, những giá  trị  rất được nhấn mạnh  trong  truyền thống Nho giáo. Chúng ta cũng đang áp dụng những mô hình suy tư của người Việt trong phụng vụ và trong truyền  đạt  đức  tin. Trong  kiến  trúc,  giáo phận   bắt  đầu  hội  nhập  với  nghệ  thuật truyền  thống  (các giáo đường được  thiết kế  theo kiến  trúc Đông phương).

Các  sự kiện phụng vụ như lễ Giáng sinh, tuần thánh, lễ bổn mạng… được tổ chức theo các lễ hội truyền thống (rước kiệu, ca kịch, các nhạc cụ truyền thống…). Cũng vậy,  nhiều bài hát  được sáng tác theo nội dung  Thánh Vịnh  dựa  theo  các  làn  điệu  dân  ca Quan  họ;  làm  thơ  và  viết truyện diễn  tả nội dung giáo  lý. Đặc biệt, giáo phận đã có bộ hát Lễ Quan họ và được sử dụng trong hầu hết các xứ họ. Trong những những năm gần đây,  chúng ta đã có một số tiết mục diễn nguyện văn nghệ với nội dung Tin Mừng theo dân ca Quan họ Bắc Ninh như: Mười cô trinh nữ, Người cha nhân hậu, Tiệc cưới Cana đã được  các Đức cha và   nhiều người yêu thích.

Theo đề nghị của Đức cha giáo phận, Trung tâm mục vụ sẽ mở lớp học hát Quan họ (từ ngày 17 đến 30 tháng 07 năm 2014) do nghệ sĩ nhân dân Thuý Hường,  cô Sen nghệ nhân làng Diềm và nhóm giảng huấn. Trong khoá học này, các học viên sẽ được học về phương pháp hát Quan họ (vang, rền, nền, nẩy…), trang phục Quan họ, cử điệu trong khi hát Quan họ.

Vì vậy kính xin quý cha, quí hội dòng, tu hội, hội đoàn và anh chị em đến Trung tâm mục vụ tham gia khoá học rất bổ ích này.

Bắc ninh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

Lm. Fx Nguyễn Văn Thắng

Phụ trách Trung tâm