Thông báo và mời tham dự Lễ giỗ đầu cha Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh

Bieutuong net ve mau

Thông báo và mời tham dự  Lễ giỗ đầu cha Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh 

 

Nhân dịp một năm cha Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh về với Chúa, Giáo phận Bắc Ninh và gia đình  xin thông báo và mời anh chị em tham dự lễ giỗ đầu được tổ chức vào lúc 19g00 ngày 7 tháng 10 năm 2013 tại nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Xin quý Cha mang lễ phục Tím.

 

Trân trọng kính báo,

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Chánh Văn Phòng