Thông báo về những thánh lễ trong thời gian tới

THÔNG BÁO NHỮNG THÁNH LỄ TRONG THỜI GIAN TỚI

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân.

Văn phòng Tòa giám mục  thông báo về những ngày lễ cấp giáo phận trong thời gian tới:

  1. Lễ cầu nguyện cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung Thu: thứ ba ngày 21 tháng 9.
  2. Lễ giỗ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến và các Đức cha đã qua đời trong giáo phận: thứ sáu ngày 24 tháng 9.
  3. Lễ thánh Cosma bổn mạng Đức cha giáo phận: Chúa Nhật ngày 26 tháng 9.
  4. Lễ Đức Mẹ Mân Côi – bổn mạng giáo phận: Chúa Nhật ngày 3 tháng 10.

Dịch bệnh Covid -19 vẫn phức tạp nên Đức cha giáo phận chủ tế các thánh lễ  tại nhà thờ Chính Tòa và được truyền hình trực tuyến vào lúc 19g00.  Vậy kính mong quý cha, quý tu sĩ và anh chị em  hiệp thông tham dự  thánh lễ qua website: giaophanbacninh.org. Cũng xin quý cha có thể dâng lễ tại các xứ họ và cộng đoàn tu trì để cầu nguyện cho  quý Đức cha, cho các em thiếu nhi và cho giáo phận.

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

Vp. Tòa giám mục