Thư mời anh chị em sống đời thánh hiến họp mặt và dự lễ mừng bổn mạng

 

THƯ MỜI

Ngày  mùng 2 tháng 2 năm 2017,  lễ Chúa Giêsu Dâng Mình Trong Đền Thờ  là bổn mạng của gia đình đời sống thánh hiến trong giáo phận Bắc Ninh. Đó cũng ngày họp mặt đầu Xuân Đinh Dậu của anh chị em tu sĩ trong gia đình thánh hiến, cũng như anh chị em tu sĩ con cái của giáo phận đang tu tập, phục vụ  trong các hội dòng và tu hội bên ngoài giáo phận.

Thời gian họp mặt bắt đầu vào lúc 15g00 ngày 02.02.2017 (ngày 6 tết Đinh Dậu)

Ban tu sĩ giáo phận kính mời đức cha, quí cha, quí bề trên, quí tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn dân Chúa đến nhà thờ chính tòa dâng lễ cầu nguyện cho quí nam nữ tu sĩ của giáo phận, vào lúc 19g 30 do đức cha giáo phận chủ tế.

Sự hiện diện, và lời cầu nguyện của quí vị như một sự động viện khích lệ chúng con sống đời thánh hiến  trung thành và phục vụ Hội Thánh mỗi ngày một hơn.

           Bắc Ninh, lễ thánh Phao lô tông đồ trở lại (25/12/17)

Lm Phê rô Nguyễn Văn Thủy, Op

Đặc trách tu sĩ