Thư mời họp mặt liên tu sĩ giáo phận Bắc Ninh

GIÁO PHẬN BẮC NINH

ỦY BAN TU SĨ 

THƯ MỜI HỌP MẶT LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN BẮC NINH

Kính thưa quý tu sĩ nam nữ,

Để tri ân cảm tạ Thiên Chúa trong năm đặc biệt dành cho những người sống đời thánh hiến mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra (từ ngày 30.11.2014 đến 02.02.2016). Nhân dịp này Đức Thánh Cha đã gửi một tông thư cho những người sống đời Thánh hiến với nội dung gồm ba phần chính:

  1. Ba mục tiêu của Năm đời sống thánh hiến: 1/ Nhớ lại quá khứ với lòng biết ơn. 2/ Sống hiện tại với lòng say mê. 3/ Nhắm đến tương lai với niềm hy vọng.
  2. Những điều Đức Thánh Cha mong đợi nơi các người tận hiến trong Năm nay: 1/ Sống niềm vui. 2/ Sống ngôn sứ. 3/ Sống hiệp thông. 4/ Ra khỏi nhà. 5/ Lắng nghe tiếng Thánh Linh và các nhu cầu của thời đại.
  3. Những chân trời của Năm đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha còn muốn ngỏ lời đến: 1/ Các giáo dân liên kết với đặc sủng dòng tu. 2/ Toàn thể Hội thánh. 3/ Những người thánh hiến thuộc các giáo hội ngoài Công giáo. 4/ Những tu sĩ thuộc các tôn giáo lớn. 5/ Các giám mục.

Với những ý nghĩa của năm đời sống thánh hiến, Ủy Ban Tu Sĩ tổ chức ngày họp mặt liên tu sĩ giáo phận, để gặp gỡ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm quý giá trong đời sống thánh hiến.

Ban tổ chức trân trọng kính mời:

Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ ( bao gồm cả tập sinh, tiền tập, thỉnh sinh) về tham dự ngày họp mặt này.

  • Thời gian: ngày 01.06.2015
  • Địa điểm: Tòa Giám Mục Bắc Ninh

Sự hiện diện của Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha, quý Tu Sĩ là niềm vui và khích lệ cho ơn gọi tu trì của giáo phận nhà. Nguyện xin Thiên Chúa ban xuống cho Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha, quý Tu Sĩ muôn ơn lành hồn xác.

Ban tổ chức rất hân hạnh đón tiếp.

Bắc Ninh, ngày 25.05.2015

BAN TỔ CHỨC

LM.Phêrô Nguyễn Văn Thủy

Đặc Trách Tu Sĩ Giáo Phận