Trực tuyến: Ngắm Dấu đinh và Dâng Hạt lúc 18h30 ngày 11.04.2020

Tối thứ bảy Tuần Thánh (11/04/2020), Ban Truyền Thông Giáo phận sẽ thực hiện trực tuyến Ngắm Dấu đinh và dâng hạt tại Giáo xứ Xuân Hoà, giáo phận Bắc Ninh trên website  giadinhbacninh.com, giadinhbacninh.org, Youtube  Giáo Phận Bắc Ninh và fan page  Gia Đình Giáo Phận Bắc Ninh vào lúc 18h30.

Ban Truyền Thông sẽ cập nhật đường dẫn trực tuyến ít phút trước giờ bắt đầu. Xin kính mời mọi người chú ý đón xem theo dõi để cùng hiệp thông.

Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu và Dâng Hạt thứ ba Tuần Thánh ngày 07.04.2020

Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu và Dâng Hạt thứ tư Tuần Thánh ngày 08.04.2020

Ngắm Sự Thương Khó Chúa Giêsu và Dâng Hạt thứ năm Tuần Thánh ngày 09.04.2020

Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Chúa Giêsu – Dâng Hạt và Than Quyển thứ sáu Tuần Thánh ngày 10.04.2020