Home / Giáo hội hoàn cầu / Video thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 120 công đồng Bắc Kỳ

About admingdbn

Check Also

Giáo Xứ Nỷ mừng lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ của Hội …