Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô tháng 3.2024

Những sứ vụ đầu tiên của Đức Giêsu tại Galilê

1. Bài giảng đầu tiên có nội dung: ‘Thời kỳ đã viên mãn, Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và hãy tin vào Tin mừng’ (Mc 1,15)

2. Kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, gồm hai cặp anh em là: Simon, anh em với Anrê, ‘đang thả lưới’ và Giacôbê, anh em với Gioan ‘đang vá lưới’.

3. Câu chuyện ơn gọi được trình bày giống nhau: ‘Khi nhìn thấy các ông, Đức Giêsu gọi họ’ rồi sau đó ‘bỏ mọi sự, họ đi theo Người.