Đề tài học hỏi Tin mừng Marcô, tháng 7.2024

ĐỀ TÀI HỌC HỎI TIN MỪNG MARCÔ – THÁNG 7.2024

NGƯỜI LỚN NHẤT HAY NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU? (Mc 9,33-37)

  1. Tham vọng khi theo Chúa của các môn đệ:

– Các ông cãi nhau xem ai là người lớn nhất.

– Cơn cám dỗ muốn là lớn nhất? Lớn nhất đồng nghĩa có quyền nhất.

  1. Lý tưởng sống được Chúa Giêsu đề nghị:

– Người đứng đầu – có trách nhiệm nhất:

+ Là người đứng cuối – quyền lợi ít nhất.

+ Là người phục vụ mọi người – công việc nhiều nhất.

  1. Thái độ khi phục vụ:

+ Phục vụ em nhỏ – một sự phục vụ vô vị lợi.

+ Là phục vụ Thầy và Đấng sai Thầy – Lòng quảng đại của ta được đền đáp xứng đáng.

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang