Giáo hạt Bắc Giang chúc tết Đức cha

Bắc Ninh: Sáng ngày 29/01/2016 (ngày 20 tháng chạp), cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Khiêm cùng với gần 400 anh chị em đại diện cho giáo hạt Bắc Giang về toà giám mục chúc tết Đức cha và cha tổng đại diện.

Giáo hạt Bắc Giang bao gồm trọn vẹn tỉnh Bắc Giang và huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.  Bắc giang có hơn 30 nghìn giáo dân sống trong 84 xứ họ, hiện nay có 16 cha đang phục vụ tại giáo hạt.

Hình ảnh ngày chúc tết

IMG_0200 IMG_0207 IMG_0211 IMG_0221 IMG_0225 IMG_0230 IMG_0235

Hà Thương

Tin liên quan