Lễ Thánh Giuse Thợ, bảo trợ Hội Trưởng gia đình hạt Thái Nguyên

Vào sáng ngày 02.5.2024, tại Giáo xứ Nhã Lộng, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã chủ tế dâng Thánh lễ Mừng kính Thánh Giuse Thợ – bảo trợ Hội Trưởng gia đình Giáo hạt Thái Nguyên.

Đồng tế với Đức Cha Giuse, có cha Quản hạt Giuse Đinh Văn Thành, cha đặc trách Hội Trưởng gia đình Giáo phận Phanxicô Nguyễn Văn Huân, cha đặc trách Hội Trưởng gia đình Giáo hạt Thái Nguyên, Phêrô Đỗ Công Viên, cha xứ Nhã Lộng Anrê Nguyễn Quang Phúc và đông đảo quý cha trong Giáo hạt Thái Nguyên. Hiện diện trong thánh lễ, có khoảng 700 thành viên Hội Trưởng gia đình từ các giáo xứ tới tham dự và đông đảo giáo dân cộng đoàn Giáo xứ Nhã Lộng.

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha, quý Cha, quý hội viên và cộng đoàn giáo xứ đã sốt sắng cung nghinh rước kiệu Thánh Giuse Thợ quanh khuôn viên nhà xứ. Sau đó, đoàn nghi lễ cùng tiến vào nhà thờ.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha đã chia sẻ về “Sứ mạng của Thánh Giuse”. Thánh Giuse là một “Bác thợ”, Ngài không chỉ làm tròn trách nhiệm trong vai trò là người cha trong gia đình, là chăm sóc đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần. Hơn nữa, Ngài còn là làm tròn trách nhiệm trong việc giáo dục đức tin cho Đức Giêsu, để Đức Giêsu có thể nhận biết “Thiên Chúa là Cha”. Đó cũng là sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã trao ban cho Ngài. Để hoàn thành được sứ mạng đó, chính Thánh Giuse cũng đã nhận biết và tin Thiên Chúa là Cha toàn năng.

Tiếp đến, Đức cha đã nhấn mạnh: “Chính Chúa mới là chủ gia đình, mỗi người ở đây chỉ là trưởng gia đình – là người thay mặt Chúa coi sóc gia đình mà Chúa uỷ thác cho mỗi người, sứ mạng của mỗi trưởng gia đình là phải “giúp con cái của mình nhận biết Thiên Chúa là Cha.” Cuối cùng, Đức Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên trong Hội Trưởng Gia Đình: “Hãy noi gương Thánh Giuse Thợ trong mọi việc, để đức tin ngày càng lớn mạnh và nhiều người nhận biết Thiên Chúa hơn.”

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh thể một cách sốt sáng.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện Hội Trưởng gia đình Giáo hạt đã có lời tạ ơn Chúa, tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn Giáo xứ Nhã Lộng.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse Thợ ban muôn hồng ân cho quý ông, quý anh trong Hội Trưởng gia đình Giáo hạt Thái Nguyên luôn biết hy sinh thời giờ để đến với Chúa và siêng năng tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, giáo họ, hầu làm cho các gia đình mỗi ngày một thăng tiến hơn trong đời sống đức tin.

BTT Nhã Lộng

Tin liên quan