Suy niệm Tin Mừng Lễ thánh Gioan

GIOAN: TÌNH LÀ NHƯ THẾ

Gioan là môn đệ được Chúa thương yêu và cũng là người đã định nghĩa: Thiên Chúa là Tình Yêu. Yêu kiểu gì? Lời Chúa lễ thánh Gioan cho 3 điều rất đẹp: Gần, Khoe, và Nhường.

  1. Gần. Yêu luôn muốn gần. Chúa yêu nên làm người để gần nhân loại, để Gioan được nghe, ngắm, chạm đến Chúa. Nói yêu thì hãy gần Chúa, gần nhau. Vợ chồng nào cứ gần gũi nghe, ngắm, chạm vào nhau thì gia đình hạnh phúc lắm.
  2. Khoe. Yêu luôn thích khoe: khoe người yêu, khoe vợ đẹp, khoe con ngoan. Yêu ai hay thứ gì thì luôn thích giới thiệu cho gia đình bè bạn. Thế nên, nếu chúng ta yêu Chúa thì cũng phải như Gioan hân hoan  loan báo và làm chứng về Chúa.
  3. Nhường. Yêu sẵn sàng nhường. Gioan chạy nhanh hơn nhưng lại nhường cho Phêrô vào mộ Chúa trước. Nhường là mình sẵn lòng chịu thiệt để người khác được hưởng hơn. Thế là cả hai cùng vui hạnh phúc. Người ta tranh giành, mặt đỏ tía tai cãi nhau hay hăng máu đánh nhau vì không có khả năng nhường nhau. Vì thương nên nhường. Nhường vì rộng lượng, nhường mới xứng trượng phu.

Theo Gioan, tình là như thế: Gần, Khoe và Nhường. Mình yêu thương nhau như thế nhé. Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường