Tông Đồ Cầu Nguyện, 9.11.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-11
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì trong những cuộc gặp gỡ hôm nay con được trở nên môn đệ Cha. Trong ngày lễ mừng Cung hiến thánh đường Latêranô, xin cho con biết quan tâm đến sứ mạng của Hội Thánh. Cách đặc biệt hơn, xin cho con can đảm đấu tranh cho kẻ yếu, những người nghèo khổ, và không biện minh cho sự hời hợt của mình. Trong ngày đặc biệt này, con xin kết hiệp cùng Đức Giáo Hoàng theo ý chỉ cầu nguyện dành cho tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
I thank you, Lord, for being a disciple in the various situations I may encounter today. On this day when we celebrate the dedication of the Basilica of St. John Lateran, help me to be more involved in the mission of the Church. In particular, help me to fight more for just causes, defending the weak and the poor, not making excuses for my lack of commitment. On this special day, I unite particularly with the Pope and his intentions. Our Father…
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đôi khi tôi bị choáng ngợp bởi công việc và vô số những hoạt động, những giấc mơ và khao khát phải làm mọi thứ thật hoàn hảo choán lấy tâm trí tôi. Điều này trái ngược với mong muốn trở nên con người hoàn hảo, chúng gây ra căng thẳng không cần thiết, vì không thể làm nhiều việc cùng một lúc bằng cách hoàn hảo được. Thay vào đó, tôi nên tìm cách làm những việc tầm thường một cách phi thường. Ngay cả khi đó chỉ là một việc nhỏ, tôi vẫn nên làm cách tốt nhất, vì điều quan trọng là giá trị của hành động.

WITH JESUS DURING A DAY
Sometimes I get overwhelmed by work and take on countless activities, filling my head with dreams and yearning to do everything perfectly. This, as opposed to becoming a perfect person, causes me unnecessary stress because it is impossible to do countless things at the same time perfectly. Instead I should seek to do ordinary deeds in an extraordinary way. Even if it’s doing the little thing, I should do it in the best way, because what matters is the quality of my actions.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vào những khoảnh khắc cuối ngày. Con hồi tâm nhớ lại những ân sủng con nhận được trong ngày hôm nay. Ai là người biểu lộ cho con gương mặt của Thiên Chúa? Khi nào Chúa đã đến với con qua lời nói và hành động của người thân cận con? Con ca khen danh Chúa để kết thúc ngày sống này, con nên làm gì để hiệp nhất với Ngài vào ngày mai? Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT
Thank you, Lord, for the end of this day. I calmly remember the graces I received today. Who was the face of God to me today? When did God come to me through the words and actions of my neighbor? I close this day by praising the Lord for acting in my life. What do I propose tomorrow to be more united with God? Our Father…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao