Thông báo: Xin thông tin và tài liều về vị Tử đạo là cha Phêrô Cương

Kính thưa quý cha và anh chị em,

Vừa qua có ông Giuse Hoàng Văn Đích thuộc giáo phận Bùi Chu muốn tìm mộ và xin tài liệu liên quan đến cha Phêrô Cương quê ở Quần Anh, giáo phận Bùi Chu đã tử đạo ngày 8-12- 1861 tại Bắc Ninh, sau đó ngài được cải táng về chôn tại Thiết Nham (Bắc Giang).

Thông tin mà ông Giuse Hoàng Văn Đích gửi cho giáo phận có đoạn viết như sau: ‘Cha Phêrô Cương (41 t, quê ở Quần Anh), cha coi sóc xứ Kẻ Sặt, cha bị bắt cùng ngày với 7 người nhà Đức Chúa Trời, một giáo dân, một dì phước dòng ba tên là Ơn. Ngày 3-10-1861, tổng đốc bắt qúa khóa nhưng không một ai chịu, vì thế quan bắt đánh đòn và phát lưu; cha Cương chịu án Trảm quyết cùng với hai thầy: Định và Minh ngày 8-12-1861. Thi hài được chôn tại chỗ, đến sau cải về an táng tại Thiết Nham (Bắc Giang).”

Vì vậy, nếu ai biết thông tin hoặc tài liệu nào về vị tử đạo là cha Phêrô Cương và hai vị tử đạo Định và Minh làm ơn cung cấp cho Tòa giám mục hoặc ông Giuse Hoàng Văn Đích biết theo  địa chỉ sau.

1. Tòa giám mục Bắc Ninh, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Email: tgmbn@yahoo.com

Tel: (+84) 241 3821438

2. Hoàng Văn Đích

38 – Khu Sang Ty, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Đt: 03503878125  hoặc 0915196112

Lm. Phanxi cô Xaviê Nguyễn Văn Thắng