Huấn luyện hội đồng giáo xứ và ban hành giáo khu vực Bắc Ninh I

Vai trò của hội đồng giáo xứ (HĐGX) và ban hành giáo (BHG) là hết sức cần thiết trong công cuộc loan báo Tin mừng và quản trị xứ họ. Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi và thách thức mới thì các vị trong HĐGX và BHG phải có đủ “Tâm” và đủ “Tầm“, phải “khôn ngoan như con rắn và thật thà như chim bồ câu.” (Mt 10, 16) mới có thể làm cho giáo phận miền Kinh Bắc trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt.

Ngày 19 tháng 05 năm 2015, tám mươi thành viên HĐGX và BHG từ các xứ họ thuộc khu vực 1 – giáo hạt Bắc ninh tề tựu về trung tâm mục vụ giáo phận để học hỏi, tìm hiểu về cách quản trị xứ họ.

Lớp học được bắt đầu vào lúc 8g00 sáng, với phần khai mạc ngắn gọn của cha quản hạt Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huân.

Giờ lên lớp đầu tiên do cha giáo Gioakim Nguyễn Đức Thành. Trong phần trình bày của mình, cha Gioakim nhấn mạnh về việc quản trị tài chính trong các xứ họ. Việc quản trị tài chính cần được minh bạch, rõ ràng. Quy chế HĐGX và BHG đã quy định rất rõ nhiệm vụ của từng thành viên được phép chi tiêu, hàng quý hay hàng năm phải có báo cáo thu chi rõ ràng bằng văn bản cho cha xứ và cộng đoàn. Trong phần trình bày, cha giáo xác định rõ là các HĐGX và BHG phải xây dựng mô hình tài chính tay ba (ít nhất là ba người quản lý tài chính) và cần có người giám sát thu chi. Xây dựng mô hình tài chính như vậy, sẽ tránh được sự lạm dụng cũng như hiểu lầm của anh chị em giáo dân.

HĐGXBN (6)

Cha Gioakim Nguyễn Đức Thành

 Sau đó cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng  lên lớp giờ thứ hai. Trong phần trình bày cha Phanxicô Xaviê đề cập đến việc tuyển chọn, bầu cử và nhiệm kỳ của HĐGX và BHG. Về phần chọn lựa và bầu cử, quy chế HĐGX và BHG quy định rất rõ ràng tiêu chuẩn của các ứng viên, quy định cử chi cũng như cách thức bầu cử.

Buổi chiều cùng ngày, sau giờ lên lớp với cùng chủ đề về quản lý kinh tài của cha giáo Gioakim, cha Đaminh Nguyễn Văn Hồi  trình bày về vệc tổ chức xứ họ và cơ cấu tổ chức  HĐGX và BHG. Đặc biệt, cha giáo Đaminh đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ của từng vị trong HĐGX và BHG, cũng như cộng tác với nhau trong công việc.

Lớp huấn luyện quản trị xứ họ đã giúp các vị trong HĐGX và BHG hiểu hơn rất nhiều về vai trò của mình, mong muốn rằng giáo phận sẽ mở nhiều khoá học nữa về HĐGX và BHG, nhất là cho các học viên có thời gian chia sẻ về kinh nghiệm làm việc để học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau giữa các xứ họ,” ông trùm của giáo họ Thị Đáp Cầu cho biết.

HĐGXBN (12)

Cha Đaminh Nguyễn Văn Hồi

Sau một ngày làm việc hết công xuất dưới thời tiết nóng bức của mùa hè, lớp học kết thúc tốt đẹp vào lúc 5g00 chiều cùng ngày.

Được biết ngày mai (20 tháng 05), các vị HĐGX và BHG khu vực Bắc ninh 2 sẽ tham gia lớp huấn luyện về quản trị xứ họ với cùng nội dung và chương trình.

HĐGXBN (2) HĐGXBN (3) HĐGXBN (5) HĐGXBN (8) HĐGXBN (9) HĐGXBN (10) HĐGXBN (11) HĐGXBN (14)

Xương Giang

Tin liên quan