Cha Giuse Trần Quang Vinh dâng lễ và thành lập hội Giuse giáo họ Bích Đại

 

 Vào những ngày trong tuần hai mùa Chay, các vị trong hội gia trưởng trong giáo  họ Bích Đại sốt sang hơn khi được cha  đặc trách  hội Giuse và Mân côi giáo phận Giuse Trần Quang Vinh về dâng thánh lễ  thành lập Hội Giuse. Bích Đại là họ giáo nhỏ  thuộc giáo xứ Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc, trong này thành lập hội Giuse hôm nay  có tới 30 ông Giuse ra nhập hội.

Đến cùng hiệp dâng thánh lễ có cha Gabriel Maria Vũ Xuân Tường, quí ban phục vụ Hội Giuse và giáo hạt Tây nam.

Sau đây là một số hình ảnh thánh lễ:

??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????

Giuse Hồng Phúc