Giáo xứ Bảo Sơn

“Bách ngọc song tuyền ư thi lãm” là lời đề từ trên chiếc cổng chào của giáo xứ Bảo Sơn. Bảo Sơn vốn được hình thành từ một vài hộ dân nhỏ lẻ từ mạn biển Nam Định. Chỉ từ vài chục hạt giống được gieo vãi, Bảo Sơn đã trở thành một cánh đồng bát ngát trĩu hạt. Cây đức tin trổ sinh hoa trái do “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và chính “song tuyền bách ngọc” mang tên Thánh Thần Chúa đã dưỡng nuôi cây đức tin ấy. Giáo xứ Bảo Sơn hiện có 3 giáo họ: nhà xứ, Hoàng Oanh và Tân Sơn.

Năm thành lập: Khoảng cuối thế kỷ XVIII.

Bổn mạng: Thánh Anrê tông đồ (30/11).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: