Bài viết mới
Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 9 năm 2020

Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 9 năm 2020

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 09/2020

HTGDGPBN 9-2020 (pdf)

  1. LỜI CHÚA: Lc 4,38-44
  2. SUY NIỆM: SIÊNG NĂNG THỰC THI Ý CHÚA

Sáng sớm, Đức Giêsu tìm đến một nơi hoang vắng. Giây phút đầu ngày, ngài muốn có cuộc gặp gỡ riêng với Chúa Cha để tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa.

Ngài bắt đầu công việc rao giảng Tin mừng nơi Hội đường. Lời giảng dạy của ngài đầy uy quyền và uy lực. Lời ấy đẩy lui sự dữ, dẹp bỏ những nỗi lo, mang lại cho con người hướng sống và sự bình an.

Rời khỏi hội đường, Đức Giêsu đến nhà mẹ vợ ông Phêrô. Bà bị sốt nặng. Chính Ngài đã cúi xuống và ra lệnh cho cơn sốt. Cơn sốt biến mất. Không phải người ta ngước lên để được chữa lành, nhưng chính Đức Giêsu cúi xuống, chữa lành và mang lại sức mạnh cho con người.

Cuối ngày, công việc chữa lành ấy vẫn tiếp tục diễn ra. Số lượng đông hơn. Không chỉ dùng lời nhưng bằng hành động, Ngài chữa lành những đau đớn của bệnh tật nơi thể xác và những khổ đau của tâm hồn gây ra do quỷ dữ. Ngài chăm lo cả phần hồn và phần xác.

Một ngày làm việc của Thiên Chúa xoay quanh cầu nguyện, làm việc và chữa lành. Ngài cần mẫn siêng năng để thực thi thánh ý của Thiên Chúa.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, quay cuồng trong công việc, người ta có vẻ dễ lơ là với việc cầu nguyện, để tìm kiếm sức mạnh từ bên trong, nhằm thêm vững tin trước những biến cố không như ý muốn xảy đến trong cuộc đời. Hay có khi người ta không chịu làm việc, chiều theo những ham mê của thể xác, lười biếng, trì trệ vì cỗ bàn, ham vui với chúng bạn, lơ là việc gia đình. Hoặc có khi chỉ ham chữa lành bệnh tật phần xác, mà quên đi chữa lành tâm hồn, nhờ năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải tội và bí tích Thánh Thể, để xua đuổi quỷ dữ đang chiếm dữ tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu, trước cơn lốc của chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc ngày nay, mỗi người gia trưởng chúng con ít nhiều đã lơ là trong bổn phận với Xứ Họ, với Hội Đoàn, với gia đình riêng của chúng con. Vì chiều theo những ham mê xác thịt, chúng con dễ tìm kiếm những niềm vui chóng qua mà quên đi niềm vui lâu dài, sâu lắng có được nhờ siêng năng làm việc, cần mẫn cầu nguyện, năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Giải tội và Thánh Thể. Xin cho chúng con noi gương Chúa nỗ lực không ngừng trong công việc, biết tận dụng thời gian nhằm mưu ích cho xứ họ, hội đoàn và gia đình của chúng con. Amen!

* Gợi ý Suy gẫm và Chia sẻ:

  1. Tôi đã không chu toàn bổn phận và trách nhiệm với xứ họ, hội đoàn và gia đình của tôi vì lười biếng, tránh né, ham vui như thế nào?
  2. Tôi cảm nhận niềm vui ra sao khi có những lần chiến thắng những ham vui thể xác, để siêng năng làm việc, cần mẫn cầu nguyện và năng lãnh nhận bí tích Giải tội và Thánh Thể?

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Anrê Dương Văn Sự – Nhà xứ Bảo Sơn

2- Phanxicô Xaviê Trần Quốc Việt –  Xứ Vân tập

3- Marcô Trần Văn Nội – Xứ Vĩnh Ngọc

4- Vicentê Bùi Quang Điệm – Nhà xứ Lập Trí

5- Giuse Trần Văn Tú – Nhà xứ Đồng Nhân

6- Phêrô Chu Quang Diễn – Nhà xứ Thọ Ninh

  1. HỌC TẬP & THẢO LUẬN: BẦU CỬ (tiếp theo)

Điều kiện ứng cử viên (các cấp): Là giáo dân đạo đức, gương mẫu trong đời sống đạo, nhiệt tình trong các công việc của hội đoàn, đã tham gia hội TGĐ ít nhất là 1 năm trở lên. Không lỗi giáo luật, không cùng lúc tham gia công tác xã hội. (Trừ khi cha xứ hoặc cha Phụ trách định thể khác).

– Biên bản bầu BPV: Trong các buổi  họp, đặc biệt là họp bầu BPV đều phải có biên bản, lập thành 2 bản: 1 bản lưu trong BPV Hội, 1 bản gửi cha xứ (cấp Giáo Xứ, Giáo Họ), 1 bản gửi cha Phụ Trách (cấp Giáo Hạt + Giáo Phận).

– Bầu BPV phải có từ 2/3 thành viên trở lên tham dự bầu.

– Nơi nào ít thành viên thì chỉ cần giơ tay đồng ý quá bán là được. Nơi nào đông thành viên thì bầu theo cách bỏ phiếu kín.

Cấp Giáo Họ:

Mỗi Họ Đạo có một Hội TGĐ. (Tuy nhiên nếu nơi nào còn thấy tiện ích, thì cứ giữ BPV cấp Giáo Xứ, Giáo Khu như BPV cấp Giáo Hạt).

Trong Hội đề cử 7 người ứng cử, bầu ra 5 người vào BPV.

Bầu cử bằng phiếu kín. Thụ cử không được bỏ phiếu cho chính mình. Ai nhiều phiếu nhất là Trưởng Ban, rồi đến Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ, Thư Kí và Thủ Quỹ. (Cũng có thể bầu cử xong, cha xứ sẽ cắt đặt nhiệm vụ).

Nếu số phiếu bằng nhau thì cha xứ hoặc cha phụ trách cắt đặt nhệm vụ.

Nhiệm kì của BPV là 4 năm, nhưng không quá 2 nhiệm kì liên tiếp. (Trừ khi cha xứ định thể khác).

(Còn tiếp…)

Lm. Đặc trách HTGĐGPBN   

Fx. Nguyễn Văn Huâ

About admingdbn

Check Also

Thường huấn Hội trưởng gia đình giáo phận năm 2022

Vừa qua, từ ngày 21-26/11/2022, 1460 anh em thuộc ban phục vụ Hội trưởng gia …