Tài liệu hội trưởng gia đình tháng 05 năm 2020

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 05/2020

HTGDGPBN T5-2020 (pdf)

  1. LỜI CHÚA: Ga 12,44-50
  2. SUY NIỆM: ÁNH SÁNG LUÔN CHIẾN THẮNG BÓNG TỐI

Tin vào Đức Giêsu là tin vào Chúa Cha. Thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha. Tin và thấy Đức Giêsu là thấy và ở lại trong ánh sáng, không ở lại trong bóng tối.

Vốn dĩ con người mong muốn ánh sáng hơn bóng tối. Khi ánh sáng chiếu tỏa, mọi thứ được tỏ hiện. Người ta thấy rõ nhiều điều, không chỉ về bản thân, nhưng còn về người khác. Cái xấu và cái tốt, cái tích cực và tiêu cực, điều vô ích và điều ích lợi dần rõ trong ánh sáng. Người ta dễ dàng khôn ngoan trong chọn lựa cái tốt và từ khước cái xấu, đi theo cái tích cực và bỏ đi những thứ tiêu cực, từ bỏ những điều vô ích và rút tỉa những điều ích lợi.

Con người mong muốn ánh sáng, nhưng dường như lại có những kẻ chuộng bóng tối. Bản tính xác thịt, thế gian và ma quỷ ẩn nấp trong bóng tối, lôi kéo và khiến con người lầm lạc, không thấy đường đi, thậm chí từ chối ánh sáng và đầm mình trong bóng tối của sự dữ.

Kẻ chuộng bóng tối sẽ bị xét xử. Không phải chính Đức Giêsu sẽ xét xử, nhưng lời của Ngài sẽ xét xử những kẻ đi trong bóng tối. Chúa Giêsu đến để cứu thế gian, dẫn đưa con người đi trong ánh sáng sự thật.

Cuộc sống con người hôm nay dễ khiến người ta lầm tưởng bóng tối đã bao phủ mặt đất. Đại dịch virút Corona đang gây bất an cho biết bao người, bao quốc gia, bao dân tộc. Trong bóng tối của sự dữ, người ta có thể trở nên ích kỷ, nhỏ nhen, vô cảm trước nỗi đau đớn của người khác. Thậm chí, lợi dụng bóng tối để tiếp tay cho sự dữ.

Thế nhưng, Đức Giêsu đến thế gian để truyền mệnh lệnh của Chúa Cha. “Mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời”. Thiên Chúa luôn muốn trao ban cho con người sự sống đời đời. Bóng tối có thể lấn lướt con người, nhưng ánh sáng vẫn luôn và mãi chiến thắng bóng tối.

Lạy Chúa Giêsu! Dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai và nhiều thảm họa vẫn đang diễn ra không ngừng hôm nay. Dù bóng tối đang có vẻ bủa vây cuộc sống, nhưng Ngài vẫn mãi là ánh sáng thế gian. Xin Chúa tiếp tục trao ban ánh sáng cho mỗi người trưởng gia đình chúng con, để chúng con cũng sẽ là ánh sáng qua sự cần mẫn, hy sinh và phục vụ, nhằm mang đến sự bình an cho gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ của chúng con. Amen!

* Gợi ý Suy gẫm và Chia sẻ:

  1. Tôi đã thực lòng ăn năn sám hối như thế nào khi khiến gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ của tôi vẫn chìm trong bóng tối của sự ích kỷ, nhỏ nhen, thiếu tình hiệp nhất trong bối cảnh dịch bệnh hôm nay?
  2. Tôi rút ra được những ích lợi nào khi nhìn thấy gương sáng của sự cần mẫn, hy sinh và phục vụ chiếu tỏa từ các thành viên trong gia đình, Hội Đoàn và Xứ Họ của tôi trong những ngày cách ly xã hội?

III. CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA ĐỜI:

1- Vicentê Nguyễn Văn Kết – Nhà xứ Bến Cốc

2-  Giuse Nguyễn Văn Ngọ – Nhà xứ Đại Từ

3- Giuse Nguyễn Huy Chúc – Nhà xứ Bến Đông

4- Giuse Nguyễn Văn Tập – Họ Tân Linh – Xứ Đại Từ

  1. HỌC TẬP & THẢO LUẬN:

ĐƯỜNG HƯỚNG & HOẠT ĐỘNG (tiếp theo)

TINH THẦN PHỤC VỤ VÔ VỊ LỢI:

31- Kitô Giáo là Đạo cứu thế, qua việc dấn thân hi sinh phục vụ. Chúa Kitô đã yêu thương và dạy chúng ta: “Con người không đến để được hầu hạ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Quả thế, mẫu gương hi sinh phục vụ của Chúa Giêsu đã lôi cuốn biết bao người. Các thành viên trong BPV Hội TGĐ cũng được mời gọi theo gương Chúa Giêsu hi sinh phục vụ cách vô vị lợi. Đó là việc tông đồ cao cả và rất có giá trị vì được cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng.

SINH HOẠT THƯỜNG KỲ CỦA HỘI TGĐ:

32- Thứ Tư hàng tuần:

– Tham dự Thánh lễ: các ngày thứ Tư.

– Chầu Thánh Thể: mỗi tháng có một giờ chầu chung, nên tổ chức vào thứ Tư đầu tháng hoặc ngày trong tuần đầu tháng (tùy cha xứ sắp xếp).

– Khấn Thánh Giuse: theo mẫu chung.

– Học tập, Suy gẫm, Chia sẻ Lời Chúa: theo đề tài hàng tháng của Hội (có thể luân phiên tại các gia đình, hoặc nơi phù hợp…).

34- Tĩnh tâm trong dịp lễ lớn như Mùa Vọng, Mùa Chay, lễ Bổn Mạng… (con tiếp).

Lm. Đặc trách HTGĐGPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân