Video Của Đức Giáo Hoàng, tháng 12-2019

 

VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG, THÁNG 12-2019

THE POPE’S VIDEO FOR DECEMBER 2019

THÁNG MƯỜI HAI 2019: Tương lai của các trẻ nhỏ

Mỗi một trẻ nhỏ bị gạt ra khỏi lề xã hội, bị bức hại, bị bỏ rơi, không được học hành, hoặc không được chăm sóc y tế, là một tiếng khóc than thấu lên tới Chúa.

Chúa Kitô hiện diện trong các em, là Đấng đã đến với thế gian trong thân phận một trẻ nhỏ yếu đuối; cũng chính bởi Đức Kitô – Đấng đoái nhìn đến chúng ta bằng đôi mắt của từng một em nhỏ ấy.

Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu. 

DECEMBER 2019: The future of the very young

Every child who is marginalized, abused, abandoned, without schooling, or without medical care, is a cry that rises up to God.[1]

In each of them is Christ, who came to our world as a defenseless child; it is Christ who looks at us through the eyes of each of these children.

Let us pray that every country decides to take necessary measures to make the future of children a priority, especially the future of children who are suffering today.[2]

[1] Pope Francis, General Audience, St. Peter’s Square. April 8, 2015. Every child who is marginalized, abandoned, who lives on the street begging with every kind of trick, without schooling, without medical care, is a cry that rises up to God and denounces the system that we adults have set in place.”

 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150408_udienza-generale.html

[2] Monthly intention of the Holy Father for December 2019, entrusted to the Pope’s Worldwide Prayer Network.