Không khí chuẩn bị Đại hội giới trẻ 2023 tại các giáo xứ

Chỉ còn 22 ngày nữa, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX sẽ được tổ chức tại giáo xứ Bến Đông, giáo phận Bắc Ninh với chủ đề: “Đất chúng ta trổ sinh hoa trái”.

Các bạn trẻ, nhiều ban ngành và cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận đang háo hứng tập luyện để hướng tới Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội vào ngày 22-23.11.2023.

Mời cộng đoàn cùng xem hình ảnh và video không khí chuẩn bị!

Tin liên quan