Nhà Phêrô Tự: Đi Theo Ơn Gọi Dâng Mình Cũng Là Một Sự Hy Sinh

“ Đi theo ơn gọi dâng mình cũng là một sự hy sinh”

Vào lúc 20g00, ngày 16/10/2018, Cha Giu-se Nguyễn Văn Nguyên có buổi gặp gỡ anh em tu sinh tại phòng hội nhà ứng sinh Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự.

Trong buổi gặp mặt này, Cha đã chia sẻ cho anh em tu sinh về tác phẩm đầu tay mang tựa đề: “Tảng Đá Góc Tường”. Cuốn sách được viết dựa trên đoạn Tin mừng của Thánh Mác-cô: “Dụ ngôn những tá điền sát nhân”. Qua cuốn sách này, Cha muốn nhắn gởi tới đọc giả: trong cuộc sống dù nhiều khó khăn và thách thức, nhưng biết kết hiệp với Chúa Giê-su trong tiến trình trở nên tảng đá góc tường, đó là một động lực để uốn nắn cuộc đời mỗi người theo Thánh ý Chúa và Giáo Hội.

Tiếp đó, Cha chia sẻ về tiến trình hoàn thành tảng đá góc tường của Chúa Giê-su trong hai mục:

Thứ nhất, “Chúa Giê-su loại bỏ chính mình”. Từ một Thiên Chúa quyền năng, sáng tạo muôn loài, Ngài lại tự nguyện loại bỏ chính mình, mang lấy thân xác như loài người để cứu độ nhân loại. Cha Giu-se đã chỉ ra căn tính Ki-tô học là đau khổ, chịu chết và Phục sinh. Cùng với đó là căn tính của người làm tông đồ: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Bên cạnh đó, Cha còn đề cập đến cách thức để trở nên người lớn nhất trong Nước Trời như Chúa dạy: đó là nên người rốt hết và làm người phục vụ mọi người.

Thứ hai, “Chúa Giê-su bị người khác loại bỏ”. “Người khác” là các Kinh sư, những người Pha-ri-siêu, giới cầm quyền xã hội thời đó, cùng những người loại bỏ Chúa Giê-su… Họ khóa cửa không cho phép ai vào Nước Trời. Tuy nhiên, vẫn có những chứng nhân làm chứng cho đức tin, như 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được tuyên phong hiển thánh trong tổng số trên 100 ngàn người chết vì Đạo trong thời kỳ khoảng 300 năm cấm đạo tại Việt Nam.

Cuối cùng, Cha nhắn nhủ và hy vọng những tu sinh của nhà ứng sinh Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự sẽ trở lên những linh mục trong tương lai và giữ được căn tính của người tông đồ dù ở trong bất cứ cương vị nào.

Buổi chia sẻ kết thúc vào lúc 21g00 cùng ngày. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi chia sẻ.

 

Trần Thăng