Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho Năm 2020

THÁNG 1: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho việc thúc đẩy hòa bình thế giới

Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu, các tín đồ của các tôn giáo khác, và tất cả mọi người thiện chí biết thúc đẩy hòa bình và công lý trên thế giới.

THÁNG 2: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho việc lắng nghe tiếng khóc của những người di cư

Chúng ta cầu nguyện cho tiếng khóc của anh chị em di cư, tiếng khóc của các nạn nhân trong các vụ buôn người, có thể được lắng nghe và xem xét.

THÁNG 3: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc

Chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc được kiên trì trung thành với Tin Mừng và phát triển trong sự hiệp nhất.

THÁNG 4: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho thoát khỏi cơn nghiện

Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì sự nghiện ngập được giúp đỡ và đồng hành.

THÁNG 5: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo –  Cầu cho các phó tế

Chúng ta cầu nguyện cho các phó tế trung thành trong việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo, nhờ đó họ trở nên một biểu tượng tiếp thêm sinh lực cho toàn thể Giáo hội.

THÁNG 6: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho “đường đi của trái tim”

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ tìm thấy được đường đi trong cuộc sống, và họ được Trái tim của Chúa Giêsu chạm tới.

 

THÁNG 7: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho gia đình của chúng ta

Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình ngày nay được song hành với tình yêu, sự tôn trọng và hướng dẫn.

THÁNG 8: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho giới hàng hải

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người làm việc và sống trên biển, trong đó có thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ.

THÁNG 9: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho việc tôn trọng các tài nguyên trái đất

Chúng ta cầu nguyện cho các tài nguyên trên trái đất không bị tước đoạt, nhưng được chia sẻ một cách công bằng và tôn trọng.

THÁNG 10: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – cầu cho sứ mệnh của giáo dân trong Giáo hội

Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội.

THÁNG 11: Ý cầu nguyện chung – Cầu cho trí tuệ nhân tạo (AI)

Chúng ta cầu nguyện cho sự tiến bộ của robot và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người.

THÁNG 12: Ý cầu nguyện cho việc truyền giáo – Cầu cho một đời sống cầu nguyện

Chúng ta cầu nguyện cho mối tương quan riêng tư của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và một đời sống cầu nguyện.

Văn Việt chuyển ngữ từ popeprayer.va 
Nguồn:Hội đồng Giám mục Việt Nam 

Tin liên quan